Met dank aan  www.skymovies.nl

De Kreekse Haven is een stuk van een voormalig uitwateringskanaal van het bemalingssysteem van het eiland IJsselmonde dat uitmondde in het Zuiddiepje. Door de aanleg van de A16 naar Dordrecht was de verbinding met het gemaal afgesloten, en was het een nutteloze inham zonder stroming geworden, waardoor het geleidelijk voor een groot deel dichtslibde. Een aantal mensen hadden hier hun boot liggen. Toen de gemeente Rotterdam het advies van de havendienst en de politie kreeg, om de inham te dempen, hebben de booteigenaren zich verenigd. In 1961 is hiertoe de watersportvereniging wsv de Kreek opgericht. Met dank aan Wikipedia.


Gebiedsvisie Stadionpark WSV De Kreek

In dit interview met Sandra van Oossanen uit Rotterdam wordt de gebiedsvisie van Stadionpark belicht. Dit gebeurt vanuit het perspectief van de jachthaven De Kreek wat zich bevindt in het betreffende gebied. Deze film is gemaakt door Lee van Leeuwen als studieopdracht voor de opleiding Communicatie. 


Fotogalerij impressie WSV De Kreek